Cipres CIPRES FILTR BRNO Aspirazione e filtrazione dell’ aria
Čeština English Deutsch Slovenčina Русский Polski Українське Espańol Français
Comunicazione guasto per clienti
Facebook Cipres
Prima pagina / Attualità / Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

Identifikace nadměrných provozních nákladů při aplikaci odsávání a filtrace vzduchu

ÚVOD


Hlavní úkol odsávání a filtrace vzduchu je odvádět znečištěnou vzdušninu z místa zdroje prachu do filtračního zařízení – splnit imisní hodnoty. Prachové částice jsou odloučeny tak, aby vyduchovaná vzdušnina dosahovala legislativou daných hodnot zbytkového úletu – splnění emisních hodnot. Od odsávání je očekáván kontinuální odsávací výkon se zaručenou účinností filtrace při nízkých provozních nákladech. Skutečné provozní parametry celé technologie jsou výsledkem návrhu jednotlivých částí a jejich vzájemnou provázaností. V následujících odstavcích Vám představíme některé základní parametry, které mají významný vliv na provozní náklady technologie odsávání. 

 

SOUBĚH VÝROBNÍ TECHNOLOGIE


Je základním parametrem pro technický návrh technologie centrálního odsávání více strojů. Určuje potřebný odsávací výkon při maximálním možném souběhu výrobní technologie. Na základě souběhu výrobní technologie je možné navrhnout takový odsávací systém, který svým výkonem pokryje potřebu výrobní technologie a zároveň nespotřebuje víc energie, než je potřeba

 

ŘÍZENÍ ODSÁVACÍHO VÝKONU


Systém řízení odsávacího výkonu pomocí frekvenčního měniče (FM) nachází své uplatnění tam, kde je průměrná hodnota souběhu technologie nízká (k= 0,4 – 0,75), ale zároveň může nastat stav k=1. Automatický systém řízení odsávacího systému využívá čidel, automatických klapek, řídicího systému a FM. Systém je elektrickými vazbami spojen s výrobní technologií a zajišťuje odsávání vždy pouze tam, kde je to potřeba. V praxi toto řešení přináší úsporu elektrické energie v rozmezí 30% – 60% oproti standardnímu START (100%) – STOP (0%). 

 

VOLBA VHODNÉHO FILTRAČNÍHO ZAŽÍZENÍ


Filtrační zařízení je jednou z nejdůležitějších funkčních částí odsávací technologie. Ve filtračním zařízení dochází k oddělování prachových částic z odsávané vzdušniny. Nejzákladnějšími požadavky na filtrační zařízení jsou:
  • kontinuita chodu při konstantní tlakové ztrátě => odsávacím výkonu
  • dlouhá životnost filtračního média (18 000 – 20 000 provozních hodin)
  • dodržení hodnot zbytkového úletu (EMISÍ)
  • nízké provozní náklady a to zejména na energie a výměnu filtračního média
Existují různé typy filtračních zařízení, specifické svými rozměry, druhem filtračního média, typem regenerace atd. Stejně tak existuje rozsáhlé množství prachů, které jsou specifické svým složením a vlastnostmi. Volba typu filtru je záležitostí dlouholetých praktických zkušeností dodavatele, který by si za své rozhodnutí měl přebrat zodpovědnost. Chybnou volbou typu filtru a jeho vybavení může dojít k situaci, kdy provozní náklady velmi rychle přesáhnou náklady pořizovací

 

VOLBA VHODNÉHO VENTILÁTORU

 
Ne méně důležitou částí odsávacího systému je ventilátor a to hlavně co do volby jeho technických parametrů a to s ohledem na dispoziční řešení a fyzikální vlastnosti odsávaného prachu. Výkon ventilátoru je určen dvěma základními hodnotami: množstvím odsávaného vzduchu Q [m3/h] a dopravním tlakem P [Pa]. Výkon ventilátoru musí odpovídat potřebám celého vzduchotechnického systému. Disproporce mezi vzduchovým a tlakovým výkonem zvoleného ventilátoru mohou v závislosti na jeho výkonnostní křivce vést buď k nedosažení potřebných parametrů, nebo k nadměrné spotřebě elektrické energie

 

VÝDUCH PŘEFILTROVANÉ VZDUŠNINY


Přefiltrovanou vzdušninu je možné odvádět jak do venkovního prostředí (v létě), tak zpět do prostoru haly (v zimě). Vracení čistého přefiltrovaného vzduchu zpět do prostoru haly zajišťuje jak vyrovnanou vzduchovou bilanci v hale, tak výraznou úsporu otopové energie. To, že je stupeň čistoty vraceného vzduchu na vyšší úrovni, než předepsaná emisní hodnota je samozřejmostí. 

 

ZÁVĚR


Provozovatelem zvolené filtrační zařízení by mělo:
  • svojí funkcí dodržet imisní a emisní hodnoty
  • umožnit úspory elektrické energie (kW), kdy cena každé jedné kW navíc prezentuje náklady cca 7000,- Kč za rok a jednu směnu
  • umožnit úspory otopové energie cca 100 000,- Kč za rok a jednu směnu při malém odsávacím výkonu
  • garantovat životnost filtračního média   18 000 – 20 000 provozních hodin
  • zajistit plnou provozní garanci zařízení  18 000 – 20 000 provozních hodin

Autoři článku:
Ing. Radek Veselý         CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
Ing. Přemysl Pazdera   CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
01 Fonderia - Regione Moravia-Slesia02 Officina di saldatura - Regione Moravia-Slesia03 Industria alimentare - Regione Trnava 04 Industria del riciclaggio - Regione Hradec Králové05 Industria di lavorazione del legno - Regione Trnava
06 Fonderia - Regione Bratislava07 Rigenerazione toner - Regione Moravia Meridionale08 Industria della carta e del cartone - Regione Žilina09 Industria della carta e del cartone - Regione Bratislava10 Industria della carta e del cartone - Regione Moravia Meridionale
11 Industria di lavorazione del legno – Regione Moravia Meridionale12 Industria della carta e del cartone – Regione Banská Bystrica13 Repubblica del Sudafrica 14 Produzione del materiale edile – Polonia15 Industrie chimiche – Gran Bretagna
16 Industria di lavorazione del legno - Regione Moravia Meridionale 17 Officina di saldatura - Regione Moravia-Slesia18 Reddito di prodotti agricoli19 Lavorazione delle materie plastiche - Regione Olomouc20 Officina di saldatura - Regione Liberec
1234
Předchozí stránka Následující stránka
ABB
Bochemie
Cement Hranice
Gorenje
Hanák
Lasselsberger
Mikrop
Monroe
Moraviapress
Procter&Gamble
Ško-energo
Sporten
Sykora
Trachea
Vesuvius
Wöhr
Yaskawa-Motoman
Sapeli
Slévárna Kuřim
TSS
© 2010  |  CIPRES FILTR BRNO s.r.o., Rebešovická 13, 643 00 Brno - Chrlice
Generato dal Sistema Informatico di Marketing Animáto. Sistema Webdesign e editoriale Animáto
Tutti i diritti riservati    |    Mappa del sito